FANDOM


Zaśmiecanie pulpitu nie jest zalecane, ponieważ znajduje się on domyślnie na dysku C:/, na którym znajduje się system Windows, co może spowodować znaczne jego spowolnienie. Aby bez obaw wrzucać pliki na pulpit wystarczy zmienić jego domyślną ścieżkę.

Jak to zrobić?Edytuj

Uruchom "regedit". Następnie przejdź kolejno:

  • HKEY_CURRENT_USER
  • Software
  • Microsoft
  • Windows
  • CurrentVersion
  • Explorer
  • User Shell Folders

Następnie w ValueData podajemy ścieżkę do naszego pulpitu, np. "D:\Pulpit".

Aby zmiany były widoczne należy zrestartować komputer.

Zmiana ta nie jest zalecana w przypadku stosowania kilku dysków (np. połączenia HDD i SSD), ponieważ zamiast przyśpieszyć, spowolni komputer.