FANDOM


Nie używasz OneDrive, a on niepotrzebnie jest uruchomiony na twoim komputerze? Możesz go usunąć:

  1. Uruchom CMD
  2. taskkill /f /im OneDrive.exe
  3. %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall
  4. Uruchom regedit
  5. Edytuj > Znajdź > 018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6
  6. Po prawej stronie powinno być System.IsPinnedToNameSpaceTree jeśli nie ma klikamy F3 (znajdź następny) aż do skutku
  7. Zmieniamy wartość klucza System.IsPinnedToNameSpaceTree z 1 na 0
  8. Zatwierdzamy i restartujemy komputer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.